Skládací (faltovací) vrata

Jsou určená takřka výhradně pro použití v průmyslovém sektoru. Skládací vrata mohou být vyrobena ve standardním nebo speciálním provedení dle požadavků zákazníka tak, aby zároveň splňovala požadavky na maximální bezpečnost provozu.

Výhodou skládacích vrat jsou minimální nároky na prostor v nadpraží, možnost částečného otevření vrat. Vždy tak zůstává k dispozici nesnížená výška otvoru. Další velkou předností skládacích vrat jsou velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Vysoká užitná hodnota skládacích vrat (otevírání dovnitř i ven, umístění vrat do otvoru i před otvor, možnost prosklení vratového křídla nebo zabudování personálních dveří).