Vjezdové závory

Vjezdové závory slouží hlavně pro zamezení vjezdu nepovolaných vozidel do areálu firem. Závory se dělí podle šířky komunikace. Dle požadavků zákazníka je možné dodat závoru s délkou ráhna 2,5 - 6m. Ovládání závory a zabezpečení je řešeno vždy dle individuálních potřeb zákazníka. V rámci komplexního řešení jsme schopni dodat závory včetně např. přístupového systému používajícího jako identifikační prvek čip, karta, otisk prstů apod. Novinkou v sortimentu je ovládání závor pomocí mobilního telefonu. Moderní způsob ovládání při výjezdu je instalace indukční smyčky, která automaticky rozpozná vozidlo před závorou a závoru otevře. V případě potřeby je možné dodat i komplexní řešení veřejných parkovišť včetně mincovních automatů.

Vjezdové závory s délkou lišty 2,5 - 6 m

Ovládání:

  • dálkovým ovladačem
  • kartou
  • indukční smyčkou
Závory