Automatické vjezdové závory

Slouží hlavně pro zamezení neoprávněných vjezdů či výjezdů vozidel do areálu firem, obytných zón či parkovišť atd. Závory je možno dodat s ráhny dlouhými podle šířky komunikace. Dle požadavků zákazníka je možné dodat závoru se standartní délkou ráhna 2,5 - 6 m. Pro extrémní situace jsme schopni také nabídnout závory s ráhny délky až 12 m.  

Ovládání závor a zabezpečení jejich bezpečného provozu je řešeno vždy dle individuálních potřeb zákazníka. V rámci komplexního řešení jsme schopni dodat závory včetně dálkového ovládání či např. přístupového systému používajícího jako identifikační prvek čip, kartu, otisk prstů apod.

Čím dál častěji zákazníci požadují ovládání závor pomocí mobilního telefonu při vjezdu do chráněného prostoru a automatickým otevřením závory při výjezdu pomocí indukční smyčky. Tato automaticky rozpozná vozidlo před závorou a závoru otevře.

V případě potřeby je možné dodat i komplexní řešení veřejných parkovišť včetně platebních automatů.